Gehoorzaamheid

De afdeling gehoorzaamheid is de oorspronkelijke afdeling van onze vereniging. Doel van de lessen gehoorzaamheid is, de naam zegt het zelf, om de hond gehoorzaam te krijgen. Dat betekent, dat de geleider opgeleid wordt om de hond middels oefeningen te laten functioneren, zoals bedoeld.

Iedereen stelt eigen doelen op dit vlak: enkelen willen aan wedstrijden gaan deelnemen en anderen zijn tevreden bij een gesocialiseerde hond in het gezin.

Onze methode is de clickertraining en dat is een beloningsgerichte methodiek.

Heel belangrijk vinden we de socialisatie van de honden: door het werken in groep worden de honden gesocialiseerd en dat aspect vinden we enorm belangrijk.

Verklarende lijst van gebruikte afkortingen bij overgangen:

BB=bijbevel  1m=één meter afstand van geleider
BBA=bijbevel afstand  RUKJE=rukje aan leiband of gestrekte leiband
VV=voortijdig vertrek  H=houdingverandering
LOK=lokken  LB=gestrekte leiband
1/2m=halve meter afstand van geleider  WVB=werkt voor bevel

Overgangsproeven

Overgangen oefeningen klas 2 – Geel/Oranje totaal 80 punten

Voor en tijdens de oefening wordt niet geclickt, alleen op het einde van de oefening als deze oefening goed werd uitgevoerd.
Geen snoepjes in de handen tijdens de oefeningen en elke oefening met de leiband in de linker hand.
Plassen tijdens overgangen = -5 punten op het totaal

Voor en tijdens de oefening wordt niet geclickt, alleen op het einde van de oefening als deze oefening goed werd uitgevoerd.
Geen snoepjes in de handen tijdens de oefeningen en elke oefening met de leiband in de linker hand.
Plassen tijdens overgangen = -5 punten op het totaal

Aangelijnd volgen – 15 punten
 • 10 meter rechtdoor, links, slalom tussen 2 geleiders met hond
 • BB -1, Rukje -1, 1/2m -1, 1m -2, LB -2
Los volgen – 15 punten
 • Hond zit aan voet, geleider lijnt hond af (ook halsband)
 • Op teken van instructeur neemt de geleider de hond mee in een volg – hij maakt een cirkel naar links met de hond dus aan de binnenkant en, als de cirkel helemaal gemaakt is, stapt hij nog 1 m rechtdoor met de hond
 • BB -1, 1/2m -1, 1m -2
Zitvoor – 10 punten
 • Hond zit aan voet, geleider lijnt hond af (ook halsband) gedurende 10 seconden
 • Na 10 seconden, en op teken van instructeur verwijdert geleider zich tot op 5 meter
 • Op teken van de instructeur bevel “hier”
 • Oefening eindigt als hond voor geleider zit
 • BB tijdens afgelijnd zitten : niet geslaagd
 • VV : niet geslaagd
 • H -1
Houdingen – 10 punten
 • Zit – lig
 • Bevelen enkel met de stem
 • BB -1
Blijf – 10 punten
 • 30 seconden, op 2 meter, halsband mag aan, leiband moet weg
 • Bevel “blijf” na de houding -1
 • BBA -1
 • Hond verplaatst zich (of veranderd van houding) -1
 • Hond verplaatst zich meer dan een meter = niet geslaagd
 • Geleider zet voortijdig stap naar voor richting hond = niet geslaagd
Voorstellen – 10 punten
 • Binnen de 30 seconden
Apport – 10 punten
 • Hond toont interesse, Geen interesse : niet geslaagd
Aandachtoefening � geslaagd/niet geslaagd
 • “Kijk” 10 seconden
Aangelijnd volgen – 15 punten
 • Voor de rij door, slalom tussen 4 geleiders met hond
 • BB -1
 • Rukje -1
 • 1/2m -1
 • 1m -2
Los volgen – 15 punten
 • 10 meter rechtdoor, kwartslag links en 5 meter
 • BB -1
 • 1/2m -1
 • 1m -2
 • Meer dan een meter = niet geslaagd
Houdingen – 10 punten
 • Zit – lig – zit
 • BB -1
 • Bevelen enkel met de stem
Blijf – 10 punten
 • 60 seconden, op 3 meter, halsband uit, lig houding
 • Bevel “blijf” na de houding -1
 • BBA -1
 • Hond verplaatst zich (of veranderd van houding) -1
 • Hond verplaatst zich meer dan een meter = niet geslaagd
 • Geleider zet voortijdig stap naar voor richting hond = niet geslaagd
Oproepen – 20 punten
 • Hier, zitvoor, afstand 10 meter
 • Bevel “wacht” na houding -1, BBA -1, Lok -2
 • Voortijdig vertrek = niet geslaagd
Voorstellen – 10 punten
 • Binnen de 30 seconden
Apport – 10 punten
 • Hond toont interesse , neemt vast, draagt voorwerp aangelijnd in een cirkel
 • Geen interesse : niet geslaagd
 • Meer dan 2 keer laten vallen : niet geslaagd
 • Snelle pas mag, maar niet lopen!
Aandachtoefening – geslaagd/niet geslaagd
 • “Kijk” 15 seconden
Aangelijnd volgen – 15 punten
 • Voor de rij door, slalom tussen 6 geleiders met hond
 • BB -1
 • Rukje -1
 • 1/2m -1
Los volgen – 15 punten
 • 10 meter rechtdoor, linksom 5 meter, aangeduide cirkel rond geleiders met hond, hond aan de binnenkant
 • BB -1
 • 1/2m -1
 • 1m -2
 • Meer dan een meter = niet geslaagd
Houdingen – 10 punten
 • Zit – lig – zit – staan
 • Bevelen enkel met de stem
 • BB -1
 • aanraken = niet geslaagd
Blijf – 10 punten
 • 90 seconden, op 5 meter, halsband uit, lig houding
 • Bevel “blijf” na de houding -1
 • BBA -1
 • Hond verplaatst zich (of veranderd van houding) -1
 • Hond verplaatst zich meer dan een meter = niet geslaagd
 • Geleider zet voortijdig stap naar voor richting hond = niet geslaagd
Oproepen – 10 punten
 • Hier, zitvoor, afstand 10 meter
 • Bevel “wacht” na houding -1, BBA -1, Lok -2
 • Voortijdig vertrek = niet geslaagd
Voorstellen – 10 punten
 • Binnen de 30 seconden
Houding op afstand – 10 punten
 • De geleider laat de hond achter in zit, gaat dan tot op 10 meter, op teken van instructeur bevel om te liggen
 • BBA -1
 • Hond verplaatst zich -1
 • Hond verplaatst zich meer dan een meter = niet geslaagd
Apport – 10 punten
 • Hond aan voet
 • Interesse wekken door met apportje te spelen
 • Apportje ± 10 meter weggooien
 • Binnen de 30 sec. terugbrengen op minimum 1 meter van geleider
 • Beperkt lokken mag
Komen op bevel – 10 punten
 • Geleider laat de hond vrij in afgesloten ruimte gedurende 10 sec.
 • Dan hond oproepen, geleider mag 2 bevelen gebruiken.
 • Indien meer bevelen nodig niet geslaagd!
Aandachtoefening – geslaagd/niet geslaagd
 • “Kijk” 20 seconden
Aangelijnd volgen – 15 punten
 • Voor de rij door, slalom tussen 8 geleiders met hond (3m tussenruimte) – einde = voet
 • BB -1
 • Rukje -1
 • 1/2m -1
Los volgen – 15 punten
 • 2 x 20 meter rechtdoor, dus heen en terug, normale pas, kruisen hond aan hond
 • BB -1
 • 1/2m -1
 • 1m -2
 • Meer dan een meter = niet geslaagd
Houdingen – 10 punten
 • lig – zit – staan – lig
 • Bevelen enkel met de stem
 • BB -1
 • aanraken = niet geslaagd
Blijf – 10 punten
 • 2 minuten, op 10 meter, halsband uit, lig houding (moet binnen 10 seconden liggen)
 • Bevel “blijf” na de houding -1
 • BBA -2
 • Veranderen houding -2
 • Hond verplaatst zich -1
 • Hond verplaatst zich meer dan een meter = niet geslaagd
 • Geleider zet voortijdig stap naar voor richting hond = niet geslaagd
Oproepen – 15 punten
 • Aflijnen, naar vertrekplaats, voorlopige houding, definitieve houding, afstand 30 meter
 • Bevel “wacht” na houding, te vroeg bevel, voorzit, voet … -1
 • BBA -2
 • Veranderen houding -1
 • Lok -2
 • Voortijdig vertrek = niet geslaagd
Voorstellen – 5 punten
 • Binnen de 30 seconden
Terugsturen – 15 punten
 • 10 m vooruitstappen, hond tussen 4 kegels, aflijnen en op riem in lig (keurmeester teken)
 • Terug staan op plaats van vertrek, oproepen, zitvoor, voet, terugsturen
 • Wijzen met de hand bij terug plaats mag, bevel “lig” mag
 • Binnen de kegels is ok
Apport – 15 punten
 • Voorwerp wegwerpen 10 m, op bevel haalt hond voorwerp en brengt in voorzit
 • 5 lokbevelen gratis, een stap achteruit mag, nooit in richting van de hond

Overgangsprocedure

 1. Oudere pups die beginnen in onze hondenschool, krijgen eerst twee theorielessen binnen en stromen daarna door naar buiten en komen er, bij een vaste instructeur voor ongeveer een tot twee maanden. Op het moment dat ze er klaar voor zijn, stromen zij automatisch door naar de oranje klas. Het is de instructeur die hierover beslist.

  In die oranje klas kunnen zij dan, nadat ze een volledige cyclus van zes weken hebben doorgemaakt, meedoen met de overgangen. Op deze manier zijn de periodes van de basisklassen ongeveer even lang voor oudere en jongere pups.
 2. Jonge pups (tot 18 weken) beginnen gedurende 10 lessen binnen in de pre-puppyklas. Hier wordt vooral gewerkt op de socialisatie en de band tussen geleider en hond.

  Na deze maand verhuist men met de ganse groep naar buiten waar men gedurende zowat drie maanden les zal krijgen van enkele vaste instructeurs. Op het einde van die periode verwittigt de instructeur de verantwoordelijke en wordt er afgesproken om de les/enkele lessen nadien een proefovergang af te nemen en dit voor de ganse groep. Het is de instructeur zelf die de proef kan afnemen of hij kan zich laten bijstaan door een andere instructeur of door de verantwoordelijke. Op het einde van deze proefovergang wordt elke geleider beloond met een overgang naar de volgende klas, met name oranje waarvoor de administratie de volgende les wordt afgehandeld. Die volgende les wordt heel de groep nog opgevangen door de instructeur van de gele puppyklas en wordt, voor/bij aanvang van de les, het gele klasplaatje gewisseld voor oranje. Het is ook deze instructeur van de gele klas die hun deze les verder begeleidt, de oefeningen aanleert en hun informeert over verder verloop van de lessen, op welk terrein, bij welke instructeur en de mogelijkheid tot behalen van een sociaal attest verduidelijkt. Zij die met schitterend resultaat slaagden op de proefovergang leggen dan, op een afgesproken datum zo snel mogelijk na de proefovergang, een officiële overgang af in handen van de verantwoordelijke. Slagen zij ook in deze proef dan mogen zij “onder voorwaarde” naar de hogere groene klas en krijgen informatie wanneer, waar en met wie de volgende les doorgaat. Zij melden zich vóór de aanvang van de volgende les persoonlijk aan bij het secretariaat om het groene klasplaatje te bekomen.
Richtlijnen:
 • Je dient minstens een cyclus doorgemaakt te hebben van zes weken in een klas, vooraleer je mag deelnemen aan overgangsoefeningen in deze klas. Dit systeem geldt voor de oranje t.e.m. blauwe klas.
 • In de gele klas zullen er eerst voorafgaand proefovergangen gehouden worden (maximum twee weken voor de werkelijke overgangen) om enerzijds de geleiders de overgangsoefeningen te laten ervaren en anderzijds om te bepalen wie klaar is om deel te nemen aan de werkelijke overgangen.
 • Tijdens deze proefovergangen wordt ook de datum afgesproken voor de werkelijke overgangen.
 • Tijdens de overgangen krijg je op een van de proeven de mogelijkheid om te herkansen. Als het de tweede keer wel lukt krijg je op deze oefening de helft van de punten.
 • Je dient altijd op alle oefeningen minimum de helft van de punten te behalen om te kunnen slagen.
 • Als je op een tweede oefening niet slaagt is er geen herkansing meer mogelijk.
 • Na de overgangen zal diegene die de overgangen afneemt steeds overleggen met de instructeur hoe deze combinatie (hond en geleider) presteerde tijdens de lessen.
 • Op het einde van de overgangen zal er even individueel besproken worden wat de punten per oefening zijn en wat er goed was of juist is misgelopen. Natuurlijk verneemt de geleider op dat moment ook of men al dan niet geslaagd is.
 • Als je in de groene klas zit, en men kiest voor een carrière in de agility-sport, kan men op het moment van de overgangen naar een hogere klas (blauw) kiezen om de overgangen voor agility af te leggen. Dit dient wel op voorhand afgesproken te worden met de instructeur, die dan de nodige stappen kan ondernemen om dit te regelen.
 • In de groene klas werken we met subklassen, dwz. kleinere klassen waarin het niveau van hond en geleider kan groeien, en een klas – met een vaste instructeur – die traint naar de overgang toe. Je kan enkel doorstromen naar deze “overgangsklas” indien de instructeur van de subklas hier groen licht voor geeft.
Leuke momenten!

Media

We cannot display this gallery

Instructeurs afdeling gehoorzaamheid

Schrijf je in!

U kan ons via onderstaand formulier steeds bereiken. We proberen steeds, U zo vlug mogelijk een antwoord te bezorgen. Alvast bedankt voor de interesse die U toont voor onze hondenclub.


  Lesuren

  Zondag: 

  Donderdag: